Commissies en andere zaken

Afgevaardigden naar de classis Edam – Zaandam zijn dit jaar:

 • Ouderling N. van Altena – Boneveld, Buurt 4 nr 5
 • Diaken C.Appel, De Pieterlanden 3, tel 601933
 • Reserve afgevaardigden classis

  • J.P. v. Altena, Kets 46 ,tel. 601703
  • S. v. Altena ,Havenbuurt 15 , tel. 60166

 

Kraambezoek wordt namens de Hervormde Gemeente gebracht door:

 • G. v. Altena-Boes, Gouwzeestraat 7 , tel. 601660
 • M. Pronk-Dorland, Westerstraat 24, tel. 603412

De Bloemen in de kerk, die na de dienst gebracht worden bij ouderen van de gemeente, worden verzorgd door de leden van de bloemencommissie:

 • L. van Altena – Visser, Kets 46, tel. 601703
 • L. Visser – Schouten, Zuiderzeeweg 8
 • M. Uithuisje-de Waart, Kets 26

De Crêche in Gebouw Hoog is de opvang van kinderen tijdens bijzondere kerkdiensten.Contactpersoon:

 • M. Zeeman – Appel, Buurt 4 nr 20, tel 601985

De Vespercommissie organiseert samen met de Vespercommissie van de Gereformeerde kerk vespers in de Stille Week des avonds om acht uur. Maandag, woensdag en vrijdag in de Patmoskerk; dinsdag, donderdag en zaterdag in de Hervormde Kerk.
De leden van de commissie zijn:

 • D. van Altena, IJsselmeerweg 34, tel. 1714
 • G. Pereboom – van Altena, Kerkbuurt 64, tel. 601502
 • N. v . Altena-Boneveld, Buurt IV-5, tel 603308

Het kerkblad Protestants Marken is een uitgave van de Protestantse gemeente te Marken. In de redactie hebben zitting:

 • J. Uithuisje, Kets 26, tel. 601747
 • C. Appel, De Pieterlanden 3, tel. 601933
 • A. Zondervan, Kerkbuurt 93a, tel. 601382


Nieuwe abonnees kunnen zich aanmelden bij

 • C. Appel, De Pieterlanden 3, tel 601933


De Kiencommissie organiseert in de wintermaanden een zevental kienavonden in de Zonnewijzer. Tevens organiseert deze commissie éénmaal in de vier jaar de Bazar.
De opbrengst van de kienavonden en de bazar zijn voor de kerk.
Contactpersoon:

  • J.P van Altena, kets 46, tel. 601703.
  • W.L. Bosch -Uithuisje, Buurterstraat 8, tel. 601474
  • L. Peereboom - Schouten, Minneweg 6, tel.601391
  • A. Schipper - Appel, Meester Visserstraat 1, tel. 601711
  • L. Visser -Schouten, Zuiderzeeweg 8, tel. 601443
  • C.E. Zeeman - Schipper, Ysselmeerweg 74, tel.602020

Koffiecommissie:

 • D. Schipper, Kets 33b tel 601509

 • P. Schipper - Teerhuis, Kets 33b, tel 601509

 • L. Schipper - Teerhuis, Kets 47, tel tel 601760

Kosters:

 • J. P. van Altena, Kets 46, tel 601703

 • Jan Blijleven, Markerwaardstraat 15

 • Kees Visser, Zuiderzeeweg 8

 • P. Zeeman, Akkerstraat 35, tel 601608

Zangdienstcommissie:

Kraambezoek:

 • G. v. Altena-Boes Gouwzeestraat 7 tel. 601660

 • M. Pronk-Dorland Westerstraat 24 tel. 603412

Organisten:

 • P. Boneveld, Kerkbuurt 20, tel 601357

Redactie kerkblad Protestants Marken

 • J. Uithuisje Kets 26 tel. 601747
 • C. Appel De Pieterlanden 3 tel. 601933
 • A. Zondervan, Kerkbuurt 93a, tel 601382

Bazarcommissie

 • J.P. v. Altena, Kets 46, tel. 601703
 • M. v. Altena, Buurt IV-5 , tel. 601930
 • J.C. Commandeur , Buurterstraat 41, tel. 601558
 • A. Commandeur-Kroes , Buurterstraat 41 , tel. 601558
 • C. Zeeman , Buurt IV-20 , tel. 601985
 • M. Zeeman-Appel, Buurt IV-20 , tel. 601985
 • L. v. Diepen-Schipper, Thamiswerfstraat 9 , tel. 601380
 • C. Zeeman-Schipper, IJsselmeerweg 74, tel. 602020
 • W. Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8 , tel. 601474

Werkgroep kerkfusie

 • K.C. Zondervan Kets 42 tel. 601901
 • G. Visser Noorderwerfstraat 11 tel. 601423
 • J.P. v. Altena Kets 46 tel. 601703
 • S. Zondervan Buurterstraat 31 tel. 601583
 • K.R. v. Altena Kerkbuurt 101 tel. 475285
 • J. Commandeur Buurterstraat 40 tel. 601894