3e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Luiden van de klok.

Intrede

Muziek: Psalm 17 vers 2 en 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 215 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’, couplet 1 en 4.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Lied 215 couplet 7.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Muziek: Lied voor de kinderen: Lied 805 ‘Abraham’ couplet 3.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 12,10-13,1 (lector).

Muziek: Psalm 86 vers 4.

Lezing uit het heilige Evangelie: Johannes 20,24-29 (voorganger).

Muziek: Lied 803 ‘Uit Oer is hij getogen’ couplet 1 en 6.

Verkondiging: ‘Zien en zien is twee’.

Muziek: Lied 304 ‘God is getrouw, zijn plannen falen niet’ couplet 1 (LvdK).

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Lied 313 ‘Een rijke schat van wijsheid’ couplet 1 en 4.

Zegen.

file:///C:/Users/CSZN/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png" width="118" height="115" />

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.