Liturgie 19 juli 2020, 10.00 uur, Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 op Marken:

Intochtslied Lied 314:1,2,3

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Wetslezing

Zingen: Psalm 19:3,5 

Gebed voor de opening van het woord

Schriftlezing: Psalm 116:1-19 (O.v.D.)

Zingen: Psalm 116:1,3 

Overdenking

Zingen: Psalm 116:6,8 

Danken en bidden

Inzameling der gaven

Zingen: Lied 23b:1,2,5 

Zegen

 

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.