Liturgie zondag 26 juli 2020

6e zondag van de zomer om 10.00 uur, in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 95 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 204 ‘Gij bron van tijd en eeuwigheid’, couplet 1 en 7.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Lied 204 couplet 8.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 13,2-18 (lector).

Psalm 111 vers 5 en 6.

Lezing uit het heilige Evangelie: Mattheüs 4,1-11 (voorganger).

Lied 978 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ couplet 1 en 4.

Verkondiging: ‘Secularisatie anno Abram’.

Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’ couplet 6 en 7.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ couplet 1.

Zegen.

 

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:
NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:
NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer voor uw bijdrage voor de zendingskisten is:
NL76 INGB 0002 5388 88              Ten name van Zending- en evangelisatiecommissie Marken