Liturgie zondag 2 augustus 2020 om 10.00 uur, in de Grote Kerk.

 

Intochtspsalm: Psalm 136: 1, 2

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed

Lied: Psalm 136: 12, 13

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied: 836: 1, 2, 3

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Nehemia 9: 15-20

Lied: 145: 3, 5

Schriftlezing Mattheüs 14: 13-21

Lied: 383

Verkondiging

Lied: 995

Inzameling van de gaven

  

Dankgebed en voorbeden

Lied: 653: 1, 2, 7

Zegen

 

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:
NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:
NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer voor uw bijdrage voor de zendingskisten is:
NL76 INGB 0002 5388 88              Ten name van Zending- en evangelisatiecommissie Marken