logo pgm kerkblad4

Heeft u problemen met het bekijken van het kerkblad?
Klik dan hier . Klik vervolgens rechts op het nummer dat u wilt lezen, kies "downloaden".
In het pop-up schermpje kiest u "Open" en het kerkblad wordt getoond.
Indien u het kerkblad download als pdf en in Adobe Reader bekijkt, dan is de kwaliteit aanzienlijk beter dan wanneer u de pdf-viewer binnen OneDrive gebruikt.

 

2018

Jaargang 12 nummer 30
Jaargang 12 nummer 31
Jaargang 12 nummer 32
Jaargang 12 nummer 33
Jaargang 12 nummer 34
Jaargang 12 nummer 35
Jaargang 12 nummer 36
Jaargang 12 nummer 37
Jaargang 12 nummer 38
Jaargang 12 nummer 39
Jaargang 12 nummer 40
Jaargang 12 nummer 41
Jaargang 12 nummer 42
Jaargang 12 nummer 43
Jaargang 12 nummer 44
Jaargang 12 nummer 45
Jaargang 12 nummer 46

Archief

Alle kerkbladen die nog op papier beschikbaar zijn, worden ingescand en
in het archief geplaatst. Het archief is te benaderen door hier te klikken.

kerkbodeklein

Protestants Marken is het kerkblad van de beide kerken op Marken. Het verschijnt wekelijks. Een abonnement kost € 8,- per jaar, wat bij u thuis wordt opgehaald; een postabonnement € 60,- per jaar.

BankrekeningNL40RBRB 085.00.26.997 t.n.v. protestantse gemeente te Marken te gebruiken door buitenabonnees.

De kosten voor het plaasten van een advertentie zijn € 5,-.

Getypte stukken voor het kerkblad (bij voorkeur lettertype 'Times New Roman - 12pt') dienen maandagavond vóór 19.00 uur te zijn aangeleverd bij:

A. Zondervan Kerbuurt 93a (tel 601382)

C. Appel, De Pieterlanden 3 (tel 601933)