Grote Kerk

 

Orgel Grote Kerk

In het jaar 1926 kocht de toenmalige Kerkvoogdij een tweedehands orgel van de Gereformeerde Kerk uit Barendrecht. Het orgel had één klavier en vrij pedaal.

Het orgel werd geplaatst boven de preekstoel. Er werd een balk geplaatst van de pilaar aan de zuidkant naar de noordkant. Ook werd er een plateau gebouwd.

De pijpen kwamen per schip naar Marken.
Toen men ging bouwn, kon de middelste prestant-pijp (hoofdregister van het orgel) niet worden geplaatst. Men heeft toen een gat in het gewelf gemaakt. Het orgel heeft het echter zwaar te voorduren gehad, omdat al het vocht uit de gewelven in de pijpen kwam.

 Interieur vroeger

In het jaar 1972 werd er een nieuw 2-klaviers orgel gebouwd door "Van Vulpen" uit Utrecht. Het werd geplaatst op de "Kraak", aan de andere kant van de Kerk. Zo staat het nu nog. Omdat het vrij staat, heeft het een langere levensduur.

Interieur Grote Kerk Marken

Tekst: de heer Piet Boneveld

 

Kluis uit Grote Kerk

Er heeft jarenlang een grote kluis gestaan onder de trap naar de "Kraak".De Kerkenraad had er echter geen bestemming meer voor en eigenlijk stond hij bij het schoonmaken alleen maar in de weg. Daarop is het college van Kerkrentmeesters op zoek gegaan naar iemand die deze kluis wel zou willen overnemen. Deze persoon werd uiteindelijk gevonden in Den Haag / Scheveningen: de heer Groen.
Toen de kluis werd opgehaald, werd meneer Groen nog enthousiaster en hij zag de opgeknapte kluis al helemaal voor zich.
Na de herstel-actie heeft hij enkele foto's met ons gedeeld (zie hieronder de kluis VOOR en NA).

Hartelijk dank meneer Groen voor het delen van deze mooie foto's

 Kluis voor                 Kluis na

 

Predikantsborden

In de Grote Kerk hangen drie borden, waarop alle predikanten staan die ooit verbonden zijn geweest aan de Hervormde gemeente Marken en vanaf 2011 aan de Protestantse gemeente Marken.

Predikanten namen 1579 1847  Predikanten namen 1847 2011  Foto van predikanten Protestantse gemeente volgt

 

 

Hoop en vertrouwen in bijzondere tijden

Gezien de verscherpte maatregelen van maandag 23 maart 2020 gaat de openstelling van de kerk en het avondgebed niet door.

We leven op dit moment in bijzondere tijden nu er een virus rondwaart waartegen geen medicijn of behandeling beschikbaar is. Steeds meer komt het gewone leven stil te liggen door de verregaande maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het maakt ons onzeker omdat we niet goed weten wat komen gaat. Zullen de mensen van wie ik houd, en die tot de risicogroep behoren, gezond blijven? We weten het eenvoudigweg niet. Daarom zoeken we juist nu, in deze onzekere tijden, naar hoop en vertrouwen.

De Grote Kerk op de Monnickenwerf is de plek waar mensen vele generaties terug al bij elkaar kwamen om hun hoop levend te houden, en om hun vertrouwen op God nieuw leven te laten inblazen. Dat deden ze ook in moeilijke en onzekere tijden. Daarom leek het ons goed voorlopig elke woensdagavond de deur van de kerk op die plek open te zetten. Wie in deze tijden verlangt naar stilte, naar een plek om te kunnen bidden of wie verlegen zit om een gesprek, is van harte welkom tussen 19.30 tot 20.30 uur. Aansluitend eindigen we om 20.30 uur de dag met een avondgebed. Als het mogelijk is zenden we deze vespers ook uit via het kanaal van Protestants Marken op YouTube.

Eerste keer: woensdagavond 25 maart 2020, Grote Kerk. Open tussen 19.30 en 20.30 uur. Start avondgebed vanaf 20.30 uur (maximaal 30 minuten).

Uiteraard nemen we getrouw de regels van het RIVM in acht zoals de sociale afstand en groepsgrootte.

Bidden

 
jesseforlab
 
Zondag lezen we de prachtige woorden uit Jesaja 11. Over een bloem die is gaan bloeien uit de dode wortelstructuur van het huis van Isaï (een andere naam voor Jesse). We haken aan bij het vergezicht van Jesaja. Een andere wereld doemt daarin op. Hij schetst ons een geüpdatete wereld. Schepping 3.0 zou je kunnen zeggen. Gods update. Soms verlangen we naar een update. Zeker als dit bestaan zwaar valt. Dan verlangen we naar Gods nieuwe wereld. Dat deden ze ten tijde van de Jesaja ook al. Wie dit vergezicht tot zich laat doordringen kan zomaar melancholisch worden. Hoe lang duurt het nog voor die update er aan komt? Nou Paulus weet het wel hoor. Gods update komt eraan en is er al. Jezus Christus is Gods update. Een Goddelijk mens. Hij is het begin van Gods schepping 3.0. 
Kijk daar leven we van op! Paulus was er een opgetogen mens door geworden. Een man van de Hoop. Want in die nieuwe geüpdatete schepping schuilt een geheim. Aurelius Augustinus (bisschop en kerkvader uit 4e/5e eeuw) bracht dat eens weergaloos mooi onder woorden. Het eindige met 'non posse peccare' (niet kunnen zondigen). Van die nieuwe schepping en van de hoop die dat geeft proeven we zondag al iets in het brood van de hoop en in de wijn van vreugde en vrede. 
 
Wie nieuwsgierig is geworden naar dit geheim en wie verlangt naar nieuwe Hoop, is zondag van harte welkom in de Grote Kerk. We beginnen om 10.00 uur.
 

Vakantie Bijbel Week 2017
Het duurt nog wel even, maar wij zijn al weer druk bezig met de voorbereiding van de Vakantie Bijbel Week 2017.

Het thema is:

Het gaat weer plaatsvinden in de laatste week van de zomervakantie  dus alle kinderen kunnen er bij zijn.

ü maandag 28 augustusTop survival

ü dinsdag 29 augustus

ü woensdag 30 augustus

Dit zijn de dagen waarop alle kinderen van de basisschool weer van harte welkom zijn. Op maandag en dinsdag van 10.00 uur tot 12.30 uur en op woensdag van 10.00 uur tot 14.00 uur. Op woensdagavond houden wij het slotfeest en ieder die hierbij wil zijn is nu al van harte uitgenodigd. De locatie waar het zich allemaal afspeelt is, in en rond de Patmoskerk.

Op dinsdagavond is er ook weer een spetterende activiteit voor de tieners. De locatie waar deze activiteit plaatsvindt, houden wij nog even geheim!!!

Zet deze data alvast in de agenda en zorg dat jullie erbij kunnen zijn.

Team Vakantie Bijbel Week 2017.