Het Kinder Kerstfeest

 

Commissie die zich bezig houdt met de voorbereiding en uitvoering van het Kinder Kerstfeest op Tweede Kerstdag.

Belangrijk onderdeel hiervan is de afscheidsmusical van de 11-jarigen.


Clubwerk

 

Vanaf eind september / begin oktober beginnen de clubs. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen.

Er zijn twee clubs:

 

De Waterhoenen is voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. De clubavond is dinsdag avond (behalve in schoolvakanties) van 19:00 tot 20:30 uur in de Patmoskerk.

De Meisjesclub is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 tot 12 jaar. De clubavond is woensdag avond (behalve in schoolvakanties) van 19:00 tot 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Clubkamp

Eén keer in de 2 jaar wordt het seizoen afgesloten met clubkamp.

 

Kindernevendienst

 

Iedere zondag gaan de kinderen tijdens de dienst van het woord naar de Kindernevendienst, alwaar zij naar het verhaal in kindertaal luisteren en een werkje maken.


Crèche

 

Iedere zondag kunnen de allerkleinste kinderen tijdens de kerkdienst naar de crèche.


Gebouwen 

De Grote Kerk     

          Image

De Zonnewijzer 

Het Gebouw 

De Pastorie 

 


Verhuur gebouwen: Jongejaap Commandeur 

 

 

Kosters:

K. Visser, Zuiderzeeweg 8, tel. 601443
J. Blijleven, Markerwaardstraat 15, tel 601460
     
P. Zeeman, Akkerstraat 35, tel. 601608
J.P. van Altena, Kets 46, tel. 601703