Al voor de zesde keer zijn we op een gemeente-bezinningsweekend weg geweest. Deze keer waren we met zo’n 25 deelnemers voor het eerst in De Markestee in Friesland – een prachtige locatie waar je de nodige rust en ruimte hebt om in een gezellige sfeer over vragen van het geloof na te denken.

Het is telkens weer fijn te zien dat ook nieuwe mensen bijkomen. Verschillende deelnemers hebben hun bevindingen opgeschreven:

 
 
 o   “Ben hier volledig blanco aan begonnen en wist absoluut niet wat me te wachten stond, maar het is me geen 100, geen 200, maar 300 procent meegevallen.”  
   
o   En ander omschrijft zijn ervaringen tijdens het weekend kort en bondig als een “geloofsbeleving”.  
   

o   Een echtpaar schreef: “In het weekend hebben we geluisterd en gepraat over de 1ste brief van Johannes. Daar kwam uit dat, om het eeuwige leven te krijgen, we geloven moeten in en vertrouwen moeten op Jezus. Eigenlijk een kinderlijk geloven en vertrouwen hebben in onze Heer en Heiland. Door dat geloven en vertrouwen in Jezus kun je er zeker van zijn dat je het eeuwige leven krijgt. Mede doordat we alles samen doen en bepraten krijg je een groot samenhorigheidsgevoel en dan wordt je erg blij van binnen en ga je weer gesterkt in je geloof naar huis.”


   

 o   “Om in je geloof te groeien en gesterkt te worden, om het geloof misschien op een heel andere manier verfrissend te beleven, daar kan zo’n bezinningsweekend heel goed voor zijn. Je spreekt anderen die met de zelfde levensvragen en geloofsproblemen zitten, die je begrijpen als geen ander. Ook wanneer je niet op alles een antwoord krijgt is het feit dat je ermee bezig bent en erover praat, verrijkend. Uiteraard hebben we ook veel gezongen en nieuwe liederen geleerd.”

 
   effe bijkomen
 o   “Ik heb genoten van de prachtige accommodatie. Lekker knus en gezellig met prachtige kamers en veel privacy. Fijn dat er de ruimte was om ook mijn twijfels en vragen met anderen te delen.”  
   
 o   “Voor mij was dit weekend weer geweldig! Ik ga volgende keer heel graag weer mee.”  
   

 

 

 

 
   
   

 

 
Inhoudelijk ging het over “Het geheim van Christus”. In een ongedwongen sfeer hebben we geluisterd naar de eerste brief van Johannes. Wat was de achtergrond van deze brief? Wat is er misgegaan in de gemeente zodat Johannes gedwongen was deze brief te schrijven? Kortom: wat was het verhaal achter het verhaal?  
   
Er waren mensen in de gemeente van Johannes die beweerden dat Jezus maar een gewone mens was en dat hij pas bij zijn doop de goddelijke vonk ontving en zo tot Christus werd. Kort voor zijn sterven aan het kruis verliet de  goddelijke ‘Christus’ de mens Jezus weer – want een God kan toch niet sterven.  
   
Het luistert nauw in deze kwestie. Deze mensen die onder de naam 'Gnostieken' (= zij die de kennis hebben) bekend stonden, ontkenden op het eerste gezicht niet de godheid van Jezus maar wel dat God in Jezus mens werd. Jezus was maar tijdelijk de goddelijke Christus. Hun voorstelling van een verlossing die Jezus bracht, zag dan ook geheel anders uit.  
   
Het ging volgens hun idee niet om verzoening van zonden maar om verlichting, om de sprong te kunnen maken uit de ellende van deze wereld naar een hogere bestemming. Of zoals zij dit noemden: naar een wandelen in het licht. Wat je met je aardse leven en lichaam doet, doet er niet aan toe. Het gaat om het hogere, een geestelijke elite die vaak niks te maken wilde hebben met de gewone gelovigen die nog te zeer gebonden waren aan aardse voorstelling van een verlossing.  
   

Op deze zeer aantrekkelijke leer moest Johannes reageren. Hij zag een schade die anderen (nog) niet zagen. Hij zag dat je door deze leer iets ontzettend belangrijks kwijt raakt: het geheim van Jezus.

 
   

Uiteindelijk raak je Jezus zelf kwijt en je houdt een idee over hem over. Er is geen verzoening en geen verlossing. Ja niet eens de liefde van God, want God had zijn liefde juist daarin geopenbaard dat hij zijn Zoon voor onze zonden gegeven heeft.

 1 Johannes 4: 9-10
   

Zodoende kan Johannes tot de uitspraak komen dat je alleen het eeuwige leven hebt als je Jezus heb. Heb je hem dan heb je alles.

 1 Johannes 5: 11-12
   
   
Het volgende bezinningsweekend staat gepland op 12 t/m 14 november 2010 in De Markestee in  Friesland.  
   
   w.g.