Intochtspsalm: Psalm 25: 1, 8

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Psalmgebed

Lied: Psalm 25: 9, 10

Kyriëgebed

Leefregel

Glorialied: 650: 1 t/m 4

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Jeremia 29: 1 en 4-14

Lied: 1009

Schriftlezing Mattheüs 10: 34-42

Lied: 313: 1, 2, 5

Verkondiging

Lied: 834

(Inzameling van de gaven)

  mededeling van overlijden van dhr. K.P. Schipper

  Gezang 174 ‘Vaste rots van mijn behoud’, couplet 1 en 4 (NHB1938) 

Dankgebed en voorbeden

Lied: 827

Zegen