Orde van dienst Patmoskerk zondag 12 juli 2020:

Intochtspsalm Psalm 84: 1    muziek

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Lied 868:1, 2 en 5  Lof zij de Heer…

Wetslezing uit Exodus 20

Lied: Psalm 22: 2

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing :  Psalm 150 (door ouderling van dienst)

Lied: Psalm 150: 1

Schriftlezing : Openb. 19: 1-8 (door ouderling van dienst)

Lied: Psalm 150: 2

Verkondiging

Lied 869: 1   Lof zij de Heer, ons hoogste goed…

Inzameling van de gaven na toelichting door ouderling van dienst

 Dankgebed en voorbeden

Lied 416: 1 t/m 4   Ga met God en Hij zal met je zijn…  muziek

Zegen

 

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.