Liturgie voor de dienst op 18 oktober 2020
in de P.G. Patmoskerk te Marken
Voorganger: ds. P. van Veen uit Harderwijk
• Afkondigingen
• Introïtus Lied 130a
• Persoonlijk gebed


• Votum en groet
• Zingen Klein Gloria Lied 195 (staande)
• Verootmoediging
• Zingen Glorialied: Lied 413
• Gebed
• Eerste lezing: Jes.451-7 NBV
• Zingen: Ps.96:1, 2 en 4
• Tweede lezing: Matth.22:15-22 NBV
• Zingen: Lied 339a
• Verkondiging – Thema: Wie heeft recht op....
• Zingen: Lied 320
• Gebed
• Zingen: Lied 422