Zondag Misericordia Domini ‘Mededogen van de Heer’ n.a.v. Psalm 33 vers 5b.

De 3e van Pasen om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640b ‘Halleluja! De trouw van God vult de aarde’.

Psalm 33 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Kyrie: Lied 301h.

Gloria: Lied 619 ‘Lof zij God in de hoogste troon’ couplet 1 en 6.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Micha 4,1-5 (lector).

Antwoordpsalm: 98 vers 4.

Lezing uit de Brieven: 1 Johannes 1,1-7 (lector).

Halleluja-lied: 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’ couplet 4 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 21,15-24 (voorganger).

Halleluja-lied: 649 ‘O Heer, blijf toch niet vragen’ couplet 1, 6 en 7.

Verkondiging: ‘Nieuw leiderschap’ Johannes 21 vers 15-7.

Psalm 23c vers 1, 2 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 968 ‘De ware kerk des Heren’ couplet 1 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).