Zondag Jubilate ‘Juich voor God’ n.a.v. Psalm 66 vers 1-2.

De 4e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Antifoon: Lied 640c ‘Halleluja! Jubel voor God, heel de aarde’.

Psalm 66 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 208 ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’, couplet 1.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 208 couplet 2 en 3.

Leefregels.

Lied 208 couplet 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ezechiël 34,1-10 (lector).

Antwoordpsalm: 111 vers 1 en 2.

Lezing uit de Brieven: 1 Johannes 3,1-8 (lector).

Halleluja-lied: 837 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’ couplet 1 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 10,11-16 (voorganger).

Halleluja-lied: 654 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’ couplet 1 en 4.

Verkondiging: ‘Permanente Intensive Care’ n.a.v. Johannes 10 vers 11.

Muzikaal meditatief moment.

Psalm 111 vers 5 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 791 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’ couplet 1, 3 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).