Liturgie zondag 9 mei 2021

Zondag Rogate ‘Bid’ de zogenaamde bidzondag.

De 6e van Pasen om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 25 vers 6 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 213 ‘Morgenglans der eeuwigheid’, couplet 1 en 

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 213 couplet 3.

Leefregels.

Lied 213 couplet 4 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 33,7-11 (lector).

Antwoordpsalm: 89 vers 1 en 7.

Lezing uit de Brieven: Romeinen 8,12-7 (lector).

Halleluja-lied: 902 ‘Is God de Heer maar voor mij’ couplet 3 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 15,9-17 (voorganger).

Halleluja-lied: 78 ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’ couplet 1 en 2 (LvdK).

Verkondiging: ‘Vriendschap met God’ n.a.v. Johannes 15 vers 15-6.

Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’ couplet 1, 5 en 7.

Gebeden en gaven

Toelichting op inzameling van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’ couplet 1 en 6.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).