De 2e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 46 vers 1.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 9 vers 1 en 5.

Klein Gloria (Lied 195).

Verootmoediging en genadeverkondiging.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, couplet 4, 5 en 6.

Leefregels.

Lied 281 couplet 8, 9 en 10.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 20,1-18 (lector).

Antwoordpsalm: 84 vers 2 en 6.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 10,28-33 (lector).

Halleluja-lied: 823 ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ couplet 1 en 5.

Verkondiging: ‘Hemelse beveiligingsdienst’ n.a.v. Genesis 20 vers 17-18.

Lied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’, couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 910 ‘Soms groet een licht van vreugde’, couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).