Liturgiezondag10oktober2021

De 4e zondag van de herfstom 09.30 uur in de Grote Kerk en om 11.00 uur in de Patmoskerk. 

Protestantse Gemeente Marken.

 

 

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 43 vers 3.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 43 vers 4 en 5.

Klein Gloria (Lied 195).

Gebed om het lichtvan de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

An 

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude TestamentRuth 1,1-22.

Antwoordpsalm: 73 vers 8 en 9.

VerkondigingBitter of zoet? n.a.v. Ruth 1 vers 16-18 en 20-21.

Lied 869 ‘Lof zij de Heer, ons hoogste goed’, couplet 3 en 5.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis (gezongen): Lied 340 B ‘Ik geloof in God de Vader’.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

 Zending en zegen

Slotlied: 905 ‘Wie zich door God alleen laat leiden’, couplet 1 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).