De 5e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 9 vers 1, 5 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’, couplet 1 t/m 3.

Verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Lied 302 ‘God in den hoog’ alleen zij eer’, couplet 1.

Leefregels.

Lied 314 ‘Here Jezus, om uw woord’, couplet 1 en 3.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 2,1-23 (lector).

Antwoordpsalm: 84 vers 3 en 4.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Matteüs 23,37-39 (voorganger).

Hallelujalied: 517 ‘Christus, uit God geboren’, couplet 3 en 5.

Verkondiging: ‘Wie niet waagt, wie niet wint’ n.a.v. Ruth 2 vers 11-12.

Psalm 89 vers 1 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 868 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’, couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).