PGM / College van Kerkrentmeesters

Onderwerp: Herzien gebruiksplan voor kerkdiensten op Marken (4 pagina’s)               

Datum: 2 februari 2022

Aan: de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Marken

CC: Kosters en Kerkrentmeesters

Van: de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters

Gebruiksplan

De Protestantse Gemeente Marken wil het coronavirus beslist niet verder verspreiden, maar wel het gemeenteleven gaande houden. Er is een manier gezocht om het kerkelijk leven in deze tijd doorgang te laten vinden. Natuurlijk houden wij ons aan de richtlijnen van de overheid, het RIVM , de PKN  en het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Er wordt 1,5 meter afstand gehouden van elkaar. De Grote Kerk en de Patmoskerk zijn daarop ingericht en hebben een gebruiksplan. Vooralsnog worden mensen met coronagerelateerde klachten gevraagd om thuis te blijven. Er is extra aandacht voor schoonmaak. Extra voorzichtigheid is geboden bij kwetsbare mensen, niet-gevaccineerden en bij mensen boven de 70 jaar.

De concrete invulling van dit gebruiksplan behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en is beschreven per kerkgebouw. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de voorschriften van het RIVM inzake hygiëne, afstand, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.

Het gebruiksplan geldt voor alle activiteiten in en rond het kerkgebouw. Predikanten, kerkenraadsleden, organisten, kosters en bezoekers houden zich aan de voorschriften van het RIVM.

Iedere kerkganger moet desgewenst op anderhalve meter afstand van andere kerkgangers kunnen zitten. Gezinsleden en huisgenoten kunnen bij elkaar zitten. De kosters zetten van tevoren de stoelen op veilige afstand van elkaar klaar en wijzen plaatsen aan.

Hygiëne

Bij aankomst in de kerk is er een desinfectiepaal met alcohol om de handen te ontsmetten. De kerkgangers beperken het gebruik van de toiletten zoveel mogelijk. In de toiletten zijn papieren handdoekjes en ontsmettingsmiddel aanwezig. De garderobe in de Patmoskerk wordt zo min mogelijk gebruikt.

Kerkgangers vanaf dertien jaar dragen bij aankomst en vertrek een mondneusmasker (dat desnoods verstrekt wordt door de kosters). Zodra men zit kan dit af.

Kosters

Voor iedere kerkdienst dienen er 2 dienstdoende kosters aanwezig te zijn. Zij zien toe op de maatregelen die getroffen zijn. Zij geven aan waar mensen wel/niet mogen zitten of lopen. Bij de ingang van de kerk staat een koster die de mensen begroet en eventueel vraagt naar de gezondheid. Mensen met coronagerelateerde klachten (hoesten, verhoogde temperatuur, benauwdheid) mogen de kerk niet bezoeken.

Koffiedrinken en ontmoetingen binnen het kerkgebouw na afloop worden achterwege gelaten.

Uitgangspunten bij het inrichten en gebruik van de kerk zijn:

  • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand aangehouden te worden.
  • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
  • Voor iedere kerkganger dient helder te zijn waar hij/zij kan zitten. Dit wordt aangegeven door de kosters.
  • Het aantal samen te zingen liederen wordt beperkt en er wordt op ingetogen wijze gezongen.
  • De kosters geven na afloop van de dienst aan welke rij als eerste de kerkzaal kan verlaten en via welke uitgang.
  • Kruisende stromen worden zoveel mogelijk vermeden bij het binnenkomen/verlaten van de kerk.
  • Na de kerkdienst op zondag wordt de ruimte extra geventileerd en worden de deurklinken, lessenaars, preekstoel, microfoons, stoelen en banken gereinigd.
  • Collectes: Het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk. Wij gaan door met het gebruik van de collecte-app, de vermelding van de bankrekeningnummers in het kerkblad en de collectemunten. Op een tafel bij de uitgang worden twee collectezakken geplaatst voor – bij voorkeur - collectemunten.

Bijlagen:

  • Gebruiksplan Grote Kerk, Kerkbuurt 13, Marken.
  • Gebruiksplan Patmoskerk, Hoogkamplaan 1, Marken.

 

 


 

Gebruiksplan voor kerkdiensten in de Patmoskerk.

De gehele dienst wordt ook gelivestreamed en uitgezonden via KerkTV.

Voor de KerkTV-ploeg  en de apparatuur  is een aparte plaats gecreëerd (op het podium, op geruime afstand van de kerkgangers).

Alleen de voorganger, de ouderling en de diaken van dienst van dienst zijn voorafgaande aan de dienst in de kerkenraadskamer.

Bij het binnenkomen van de kerkgangers wordt door twee kosters gelet op het aanhouden van de onderlinge afstand van 1,5 meter bij de toegangsdeur, in de hal en de kerkzaal.

De kerkgangers wordt eventueel gevraagd door een van de dienstdoende kosters of zij coronageraleteerde klachten hebben. Indien dat het geval is mogen zij de dienst niet bijwonen.

De plaatsen in de kerk worden aangewezen door de kosters. Echtparen, gezinnen en huisgenoten kunnen naast elkaar zitten.

De stoelen vooraan worden het eerst toegewezen en zo vervolgens naar achteren toe.

Er wordt geen crèche gehouden.

Er wordt in de kerkzaal niet gecollecteerd.

Zodra alle stoelen bezet zijn is er geen toegang meer voor verdere kerkgangers.

Er worden geen handen geschud.

Na de dienst wordt er geen koffie gedronken.

Het gebruik van de toiletten - met uitzondering van het invalidentoilet – wordt zoveel mogelijk ontmoedigd.

In de hal staat een desinfectiepaal. In de keuken en in het invalidentoilet is desinfecterende gel neergezet. Er zijn papieren handdoeken en een afvalbak.

Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers rij voor rij de kerk te beginnen achteraan. De kosters zien er op toe dat er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden.

Na de kerkdienst worden alle deuren opengezet en wordt de luchtbehandelingsinstallatie op volle toeren aangezet om de kerk gedurende minimaal 15 minuten te luchten.


 

Gebruiksplan voor kerkdiensten in de Grote Kerk.

De gehele dienst wordt gelivestreamed en uitgezonden via KerkTV. Voor de KerkTV-ploeg en de apparatuur  is een aparte plaats gecreëerd (boven op de galerij bij het orgel aan de kant van het gemeentehuis).

Alleen de voorganger, de ouderling en diaken van dienst zijn voorafgaande aan de dienst in de consistorie c.q. Het Gebouw.

Bij de ingang van de kerk staat een desinfectiepaal (ingang zijde gemeentehuis).

Bij binnenkomst van de kerkgangers wordt door twee kosters gelet op het aanhouden van de onderlinge afstand van 1,5 meter.

Aan de kerkgangers wordt door een van de dienstdoende kosters eventueel gevraagd of zij coronagerelateerde klachten hebben. Indien dat het geval is mogen zij de dienst niet bijwonen.

Er wordt geen crèche gehouden in Het Gebouw.

Er wordt niet gecollecteerd in de kerk.

De plaatsen in de kerk worden aangewezen door de kosters. Echtparen, gezinnen en huisgenoten kunnen naast elkaar zitten.

Zodra alle plaatsen bezet zijn is er geen toegang meer voor verdere kerkgangers.

Er worden geen handen geschud.

Na de dienst wordt er geen koffie gedronken.

Na afloop van de dienst verlaten de kerkgangers rij voor rij de kerk te beginnen vooraan. De kosters zien er op toe dat er 1,5 meter afstand van elkaar wordt gehouden en wijzen aan welke uitgangen gebruikt mogen worden (desnoods ook de uitgang aan de oostzijde aan de kant van de kapper).

Na de kerkdienst worden alle deuren opengezet om de kerk gedurende minimaal 15 minuten te luchten.