famBak

 

Orde van dienst: zondag 25 september 2022 Grote Kerk Marken

Intochtslied psalm 137: 1, 2 en 4

Welkom en Mededelingen

Stil gebed

Votum en groet

Kyriëgebed

Leefregel Romeinen 12: 17-21

Glorialied 713: 1, 3 en 4

Gebed om de opening van het Woord

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing : Psalm 137

 

Lied 137a

Schriftlezing : Mattheüs 5: 43-48

Lied 974: 1, 4 en 5

Verkondiging

Lied 1012

Collectes (Toelichting door de diaken van dienst)

 

Dankgebed en voorbeden

Lied 422

Wegzending en Zegen met gezongen Amen (lied 431b)