famBak

 

Liturgie zondag 27 november 2022

De 1e zondag van de Advent ‘Tot U, Heer, hef ik mijn ziel’ (Ad te Domine levavi) om 10.00 uur in de Grote Kerk met de viering van het Heilig Avondmaal.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 25 vers 2 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Aansteken van de adventskaars.

Lied 601 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ couplet 1 en 2.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 40,1-11 (lector).

Antwoordpsalm: 85 vers 3 en 4.

Lezing uit de Brieven: Romeinen 13,11-14a (lector).

Halleluja-lied: 439 ‘Verwacht de komst des Heren’ couplet 1 en 2.

Lezing uit het Evangelie: Matteüs 21,1-9 (voorganger).

Halleluja-lied: 440 ‘Ga, stillen in den lande’ couplet 1 en 2.

Verkondiging

Lied 440 couplet 3 en 4.

Het heilig Avondmaal

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Onderwijzing uit het Avondmaalsformulier.

Geloofsbelijdenis: Lied 340b ‘Ik geloof in God de Vader’.

Tafelgebed en het Gebed des Heren.

Nodiging en uitdeling.

Dankgebed uit het formulier.

Zending en zegen

Slotlied: 792 ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ couplet 1, 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).