1e zondag na Trinitatis (Drie-eenheid),10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 43 vers 3.

Zondag ‘Trinitatis’ (Drie-eenheid) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 8 vers 1 en 3.

Liturgie zondag 26 april 2020

de 3e van Pasen, zondag ‘Misericordia Domini’ (de zondag van de ‘goedertierenheid van de Heer’ n.a.v. Ps. 33 vers 5b) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 33.

Bemoediging en groet.

                                         

 

Liturgie zondag 19 april 2020

de 2e van Pasen, zondag ‘Quasi modo geniti’  (‘Als pasgeboren kinderen’ n.a.v. 1 Petr. 2,2) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Intrede

Muziek: Psalm 98.

Bemoediging en groet.

Liturgie zondag 12 april 2020

Eerste Paasdag, de 1e van Pasen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk,
met medewerking van trompettist Klaas Kes. Protestantse Gemeente Marken.

 

Intrede

Muziek: Gezang 42 ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem’ (‘119 Gezangen’ der GK).

Bemoediging en groet.

Stille Zaterdag 11 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannetje Kes-Appel.

Organist: Sebastian van der Pluijm.

Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Goede Vrijdag 10 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Voorganger: ds. H.Z. Klink.

Ouderling van dienst: Jannie Visser-de Groot.

Organist: Dirk Kes.

 Download-printversie

 

 

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Witte Donderdag 9 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Voorganger: ds. H.Z. Klink.

Ouderling van dienst: Neeltje van Altena Boneveld.

Organist: Dirk Kes.

 Download-printversie

 

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Woensdag 8 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Conny Boes.

Organist: Dirk Kes

Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers:                                    Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van Uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast U mij te helpen.

Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 63.

O. T. lezing: Psalm 63.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195).            Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 15: 1-17.

Liturg draagt voor en bidt:                 Wat mijn God wil, geschiede altijd,

(tekst Lied 899 couplet 1 en 2)          Zijn wil is steeds de beste,

Hij is altijd tot hulp bereid,

Hij blijft mijn sterke veste
Hij helpt uit nood, de trouwe God,

Hij troost mij boven mate.
Wie God vertrouwt, vast op Hem bouwt,

die zal Hij nooit verlaten.

God is mijn troost en toeverlaat,

Hij is mijn hoop, mijn leven
Al wat Hij wil, hoe het ook gaat,

ik zal het niet weerstreven.
Die mij altijd vertroost en leidt,

die elke haar geteld heeft
Die van nabij zolang reeds mij

in liefde vergezeld heeft.

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Was mein Gott will das gescheh allzeit’ (Lied 899).

Moment van verstilling.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

NotatieHeerOnzeGod

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede:                                        Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

Amen.

Orgelspel.