Zondag 2 mei 2021

10.00 uur in de Grote Kerk

Voorganger ds. P. van Veen uit Harderwijk

 

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Afkondigingen

Introïtus Ps.98:1 en 2

Persoonlijk gebed

Votum en groet

Drempelgebed (staande)

Zingen: Klein Gloria Lied 195 (Staande)

Verootmoediging

Genadeverkondiging met de Tien Woorden

Zingen: Ps.98:3 en 4

Gebed

Moment voor de kinderen

Eerste lezing: Deut.4:32-40 NBV

Zingen: Lied 655

Tweede lezing: Joh.15:1-14 NBV (door voorganger)

Zingen: Lied 339a

Verkondiging – Thema: Waarom zou je Jezus nodig hebben?

Zingen: Lied 817

Gebed

Zingen: Lied 817

Zegen