Liturgie zondag 21 november 2021

De 10e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 102 vers 8 en 9.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 102 vers 13.

Klein Gloria (Lied 195).

Leefregels: de Tien Woorden.

Lied 214 ‘Het licht dat weer opnieuw begon’, couplet 2, 3 en 4.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Ruth 4,1-22 (lector).

Antwoordpsalm: 149 vers 1 en 3.

Verkondiging: ‘Goddelijke parentificatie’ n.a.v. Ruth 4 vers 14-16.

Lied 800 ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’, couplet 1 en 4.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: 907 ‘Jezus, mijn verblijden’, couplet 1 en 4.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).