De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Marken bestaat uit:

 • Het Consistorie
 • Het college van Kerkrentmeesters
 • Het college van Diakenen

 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Marken 

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Marken bestaat uit vijftien leden.

 • Praeses: ds J. Pronk, Akkerstraat 16, tel. 601414
 • Scriba: A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2, tel 601944
 • Assessor: N. Van Altena - Boneveld, Buurt 4 nr 5, tel 603308 

Het Consistorie:

 • Preses:  Jan Uithuisje, Kets 26, tel 601747
 • Predikant: ds J. Pronk, Akkerstraat 16, tel. 601414
 • Ouderling: N. van Altena – Boneveld, Buurt 4 nr 5, tel. 601930
 • Ouderling: A. Zeeman, Noorderwerfstraat 2, tel 601944
 • Ouderling: J. P van Altena, Kets 46, tel 601703
 • Jeugdouderling: A. E. van Altena, Kets 40, tel. 601694

De wijkindeling van de ouderlingen is als volgt:

 • N. van Altena – Boneveld:
 • Het Zeerei,
 • Buurterstraat,
 • Het Rietland
 • de Duikjes
  • A.Zeeman:
   • Hoogkamplaan,
   • Minnebuurt
   • gemeenteleden buiten Marken
  • J. P van Altena:
   • Kets en Buurt 1 t/m 4
  •  J. Uithuisje
   • Kerkbuurt
   • De Pieterlanden
   • Westerstraat
   • Thamiswerfstraat
   • Akkerstraat
   • Noorderwerfstraat
   • Havenbuurt
   • De Melisvennen

 

 

 
 • Zendingsouderling:
  •   Zending : C. E. Zeeman - Schipper ( diaken ), IJsselmeerweg 74, tel 602020

Het college van Kerkrentmeesters

 • Voorzitter:               K. C. Zondervan, Kets 42, tel. 601901
 • Secretaris:               C. Zeeman, Buurt 4 nr 20, tel. 601985
 • Penningmeester:     J. C. Commandeur, Buurterstraat 41, tel. 601558
 • 2e Penningmeester: J. Peereboom, Zuiderzeeweg 2, tel. 601752
 • Beheer gebouwen:  P. Boes, IJsselmeerweg 36, tel. 601743

Het gironummer van het college van Kerkrentmeesters is 160962 t.n.v. Ontv. Kerkvoogdij Herv Gem Marken  

Het college van Diakenen

 • Voorzitter:  (preken, bezoekdienst)                S. van Altena, Havenbuurt 15, tel 601663
 • Secretaris:                C. Appel, De Pieterlanden 3, tel. 601933
 • Penningmeester:    K. R. van Altena, Kerkbuurt 101, tel 475285
 • Opname, bandjes, kerktelefoon:    P. Pereboom, Buurterstraat 46, tel 601190
 • Project Waterlandse Gemeenten:   C.E. Zeeman – Schipper, IJsselmeerweg 74, tel 602020
Het gironummer van de Diakonie is 60098 t.n.v. Diak Herv Gem MarkenHet gironummer voor collectebonnen is 5380150 t.n.v. Diakonie Herv Gemeente Marken