Liturgie zondag 19 april 2020

de 2e van Pasen, zondag ‘Quasi modo geniti’  (‘Als pasgeboren kinderen’ n.a.v. 1 Petr. 2,2) om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Intrede

Muziek: Psalm 98.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 621 ‘Heerlijk verschenen is de dag’ (couplet 1).

De tien geboden als regels ten Leven.

Muziek: Lied 619 ‘Lof zij God in de hoogste troon’ (couplet 1, 5 en 6).

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jeremia 32,36-41 (lector).

Muziek: Muziek: Psalm 66 (vers 3).

Lezing uit de Brieven: Openbaring 5,6-14 (lector).

Muziek: Lied 176 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’ (couplet 1).

Evangelielezing: Lukas 24,36-49 (voorganger).

Muziek: Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’.

Verkondiging: ‘Getuigen gezocht’.

Muziek: Lied 654 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’ (couplet 1, 5 en 6).

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven (voor QR-code zie www.protestantsmarken.nl).

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.