Liturgie zondag 5 april 2020  Download-printversie kilk hier

Zondag Palmarum ‘Palmzondag’, de 6e van de 40 dagen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 24.

Bemoediging en groet.

Muziek: Psalm 118 vers 9.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Muziek: Lied 835 ‘Jezus, ga ons voor’.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Sefanja 3,14-20 (lector).

Evangelielezing: Johannes 12,12-24 (voorganger).

Muziek: Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’, couplet 3, 4 en 5.

Verkondiging: ‘Een nieuwe vorm van tegenwoordigheid’.

Meditatief orgelspel n.a.v. Lied 440 ‘Ga, stillen in den lande’.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.

Muziek.