Dinsdag 7 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Daniëlle Springer.

Organist: Dirk Kes.

 Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers:                                            Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van Uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast U mij te helpen. Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 85.

O. T. lezing: Psalm 85.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195).                    Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 14: 15-31.

Liturg draagt voor en bidt:                         Geef ons genadig, goede God

(tekst Lied 414)                                          dat wij nu gaan in vrede

Geen ander is aan onze zij

een licht, een schild, een God als Gij

Ga met ons op onze wegen.

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ (Lied 414).

Moment van verstilling.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

NotatieHeerOnzeGod

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede:                                               Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

                                                                Amen.

Orgelspel.