Witte Donderdag 9 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Voorganger: ds. H.Z. Klink.

Ouderling van dienst: Neeltje van Altena Boneveld.

Organist: Dirk Kes.

 Download-printversie

 

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Bemoediging en groet (staande):      Onze hulp is in de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede

van Hem, die is, en die was en die komt,

en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn,

en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is,

de eerstgeborene der doden

en de overste van de koningen der aarde.

Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 72.

O.T. lezing:  Psalm 72 (lector).

Orgel: Gloria Patri (Lied 195).            Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Evangelielezing: Johannes 13: 1-20 (voorganger).

Verkondiging.

Lector draagt voor en bidt:                 De zonden zijn vergeven!

(tekst Lied 365)                                  Dit is een woord ten leven,
Bevrijdend van de schuld.

Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde

in Jezus’ naam geheel vervuld

’t Is ook voor mij geschreven,

ook ik mag uit Hem leven

die ons genezen heeft.

Zijn liefde tot de zijnen

brengt ons met Hem in ’t reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Die Sünden sind vergeben’ (Lied 365 uit LvdK).

Moment van verstilling.

Geloofsbelijdenis.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

NotatieHeerOnzeGod

 

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zending en zegen:   Laat ons heengaan in vrede,


in de verwachting van de toekomst van onze Heer.

De genade van onze Heer Jezus Christus
en de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest
zij met u allen.
Amen.

Orgelspel.