Stille Zaterdag 11 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannetje Kes-Appel.

Organist: Sebastian van der Pluijm.

Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers:                                    Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van Uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast U mij te helpen.

Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 23.

O.T. lezing: Psalm 23.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195).            Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 19: 31-42.

Liturg draagt voor en bidt:                Nu is de dag ten einde,

(tekst Lied 389)                                  nu wil mijn hart zich wenden

tot U zo groot en goed.
Wil naar uw kind o Here,

uw licht gelaat toekeren,

verlicht mij, zet mijn ziel in gloed.

Aan ’t eind der pelgrimsreize,

zal voor mijn oog verrijzen

uw grote eeuwigheid.
O Eeuwigheid, gij schone,

mijn hart wil in U wonen,

het vindt geen thuis in deze tijd.

                                                           Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Nun sich der tag geendet’ (Lied 389 uit LvdK).

Moment van verstilling.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

 

NotatieHeerOnzeGod

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede:                                        Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

Amen.

Stilte.