1e zondag na Trinitatis (Drie-eenheid),10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Intrede

Muziek: Psalm 43 vers 3.

Bemoediging en groet.

Muziek: Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’, couplet 1, 4 en 10.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging en leefregels.

Muziek: Psalm 95 vers 1.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 52,13-53,12 (lector).

Muziek: Psalm 103a vers 2.

Lezing uit het Evangelie: Mattheüs 9,35-10,15 (voorganger).

Muziek: Lied 747 ‘Eens komt de grote zomer’ couplet 1 en 4.

Verkondiging: ‘Gods bevrijdingsbeweging’.

Muziek: Lied 314 ‘Gij die gelooft, verheugd u samen’ couplet 1, 3 en 4 (LvdK).

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Muziek: Lied 321 ‘O Vader die uw woning sticht’ couplet 1, 2 en 4 (LvdK).

Zegen.

Muziek.

Informatie voor de gaven

Het rekeningnummer van de Diaconie is:

NL75 RBRB 0841 3778 47             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.

Het rekeningnummer van de Kerk is:

NL69 INGB 0000 1609 62             Ten name van Protestantse Gemeente Marken.