Moderamen:
C. Visser Czn. (voorzitter Ouderling-Kerkrentmeesters / voorzitter Kerkenraad)
C. Visser Kzn. (voorzitter Diaconie)
A. Kes (Scriba)
M.J. van Altena (2e Scriba)

Ouderlingen:

A. Kes (Scriba)
W.F. Maas (wijk 1)
K.C. Zondervan (wijk 2)
A. Commandeur - Kroes (wijk 3)
M. Zeeman - Appel (wijk 4)
J. Kes - Appel (wijk 5)

Jeugdouderling:
G.A. Teerhuis - Kaars

Ouderen pastoraat:
J. Visser - de Groot
N. van Altena - Boneveld

Diaconie: 
C. Visser Kzn. (voorzitter + afgevaardigde Classis)
S. van Altena (2e voorzitter)
E. Visser (2e secretaris + collecte-info kerkblad)
H.P. Zondervan  (penningmeester + zendingscommissie)
J.H. Zwiers (2e penningmeester + kerktelefoon)
A. Commandeur - van Riel (verwerken post)
T. Boes - Boes (kraambezoek + coƶrdinatie Avondmaal)

Ouderling-Kerkrentmeesters:
C. Visser Czn. (voorzitter)
J. Uidam (secretaris)
M.J. van Altena (2e voorzitter + 2e Scriba + verhuur gebouwen)
P. Kaars (beheerder volkstuinen)
M.J. van Belzen  (onderhoud gebouwen)

Geen Kerkenraad, maar wel Kerkrentmeester:
J.S. Roos (ledenadministratie / bijdrageadministratie)
E. Commandeur (penningmeester / bijdrageadministratie)
F. Visser (Collectemunten)