Op zondag 14 februari is het Valentijnsdag . Deze dag staat bekend als de dag waarop je laat zien dat je iemand dankbaar bent of zelfs verliefd bent. Eindelijk bekennen dat je al enige tijd stiekem verliefd bent of laten zien aan je geliefde dat je nog steeds helemaal gek op hem of haar bent. Het is de dag van de liefdesverklaring – van de liefdesbrief. In feite is de Bijbel niets minder dan een liefdesbrief waarin God  tegen ons zegt dat Hij van ons houdt. Hieronder een verkorte weergave van deze liefdesbrief van God:

 

Mijn kind,
Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je - Psa 139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat - Psa 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend - Psa 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld - Matt 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld - Gen 1:27

Je bent uit Mij voortgekomen - Hand 17:28

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit - Efe 1:4

Je bent geen vergissing - Psa 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek - Psa 139:16

Je bent prachtig gemaakt - Psa 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder - Psa 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd - Psa 71:6

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde - 1 Joh 4:16 

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde - 1 Joh 3:1

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent - 1 Joh 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen - Matt 7:11

Want Ik ben de perfecte vader - Matt 5:48

Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand - Jac 1:17

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest - Jer 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde - Jer 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je - Psa 139:17-18

En Ik zing een lied van blijdschap over je - Ef 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen - Jer 32:40

Want je bent Mijn kostbare bezit - Ex 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen - Jer 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien - Jer 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden - Deu 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven - Psa 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd - Fil 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen - Efe 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt - 2 Tes 2:16-17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet - 2 Cor 1:3-4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je - Psa 34:19 

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen - Jes 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen - Op 21:3-4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen - Op 21:3-4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus - Joh 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien - Joh 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van Mij - Heb 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta - Rom 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk - 2 Cor 5:18-19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen - 2 Cor 5:18-19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou - 1 Joh 4:10

Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen - Rom 8:31-32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook - 1 Joh 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde - Rom 8:38-39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt - Luc 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven - Efe 3:14-15

Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? - Joh 1:12-13

Ik wacht op je - Luc 15:11-32

 

je hemelse Vader

 

 

w.g.