famBak

 

U kunt de Protestantse gemeente Marken en haar werk op verschillende manieren financieel ondersteunen.

Leden wordt gevraagd om een jaarlijkse Kerkelijke bijdrage. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de betreffende menukeuze aan de linker kant van het scherm.

Wanneer u huisbezoek krijgt, dan kunt u een contante gift meegeven aan de wijkouderling / Dominee / Kerkelijk werker. Geef hierbij wel duidelijk aan, waarvoor de gift bestemd is (de Kerk, de Diaconie, Project van de Waterlandse gemeenten, de Zending ....).

U kunt uw gift ook overmaken. Dit kunt u doen door gebruik te maken van onderstaande rekeningnummers:

  • De Kerk (uitsluitend voor Kerkelijke Bijdrage): IBAN: NL88 RBRB 0845 1604 19 t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken
  • De Kerk (niet voor Kerkelijke Bijdrage): IBAN: NL60 RABO 0342 8317 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken
  • Diaconie: IBAN: NL75 RBRB 0841 3778 47 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Marken
  • Zendingscommissie: IBAN: NL76 INGB 0002 5388 88 t.n.v. Zending & Evangelisatie Comm te Marken
  • Project Waterlandse Gemeenten: Zie Diaconie. Vermeld hierbij wel, dat het om een gift voor het project gaat.
  • Collectemunten: IBAN: NL04 INGB 0005 3801 50 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Marken
  • Kerkblad: IBAN: NL40 RBRB 0850 0269 97 t.n.v. Protestantse gemeente Marken Kerkblad
  • Jeugdwerk: IBAN: NL22 RBRB 0900 1649 72 t.n.v. Protestantse gemeente Marken Jeugdwerk

Voor het overmaken van de tuinhuur kan gebruik gemaakt worden van IBAN: NL60 RABO 0342 8317 98