famBak

 

Financiële cijfers

De penningmeester van het college van Ouderling-Kerkrentmeesters steekt ieder jaar heel veel tijd in het opstellen van een jaarrekening van het voorgaande jaar en in het opstellen van een begroting voor het komende jaar.
De jaarrekening en begroting worden op een gemeente-avond voorgelegd aan de gemeente. Een verkorte versie van beide wordt gepubliceerd in het kerkblad en, in het kader van ANBI, ook op de website van onze Protestantse gemeente Marken.

Hieronder vindt u links naar de betreffende samenvattingen.

Totaal exploitatie
(Begroting)
Baten en lasten
(jaarrekening-verkort)
  2013
2014 2014
2015  2015
2016  2016
2017 2017
2018 2018
2019  2019
2020  2020
2021 2021
2022