De Zondagsschool.

 

In de periode van eind september tot Pasen wordt de zondagsschool gehouden.

Het seizoen wordt geopend d.m.v. een gezinsdienst die om 10.00 uur begint in de Herv. kerk.

Vanaf de zondag daarop komen de kinderen, als van oudsher gebruikelijk, om 12.15 uur bij elkaar. We stoppen rond de klok van 13.10 uur.

De kinderen in de leeftijdscategorie 4 t/m 7 jaar komen in Gebouw Hoog en de kinderen in de leeftijdscategorie 8 t/m 11 jaar komen in de Herv. kerk bij elkaar.

                                                

Elke week wordt er gezongen en regelmatig nieuwe liederen aangeleerd, een verhaal uit de bijbel verteld met of zonder ondersteuning van dia's of film.

Als verwerking volgt dan een kleurplaat of een werkje n.a.v. het verhaal, puzzel, quiz e.d.

 

Het eerste gedeelte van het seizoen werken we sterk toe naar het Kerstfeest.  Het kinderkerstfeest is een gezamenlijk gebeuren van beide kerken. In het kinderkerstfeestcomité heeft de voltallige zondagsschool zitting en een aantal leden van de gereformeerde kerk die speciaal voor het organiseren van het kerstfeest zijn aangesteld.

 

In het Gebouw Hoog en in de kerk worden tijdens de zondagsschooltijd  kerstliederen ingestudeerd, die we zingen op het Kinderkerstfeest. Gedurende de weken dat we daarmee bezig zijn , zijn ook alle kinderen die niet naar de zondagsschool komen, maar wel tot de leeftijdscategorie behoren en deel willen nemen aan het kerstfeest, hartelijk welkom om mee te oefenen.

 

Buiten de zondagsschooltijd om, houden de leid(st)ers van de grotere kinderen en anderen die tot het kinderkerstfeestcomité behoren zich bezig met het afscheid van de oudste kinderen, dat plaatsvindt met kerst.

Dat afscheid houdt in:  het aanleren van een speciaal lied en het instuderen van een toneelstuk/musical.

Hiervoor wordt van oktober tot de kerst elke week op zondagavond geoefend.

 

We sluiten het zondagsschoolseizoen af op Palmpasen met een gezinsdienst om 10.00 uur in de Herv. kerk, waar de kinderen dan na afloop een paastraktatie mee naar huis krijgen.

 

Als leiding vinden we het fijn dat er steeds weer kinderen komen. We vinden het fijn om op een ontspannen manier met ze om te gaan en ze van de Here Jezus te kunnen vertellen.

 

Namens de zondagsschool,