De 1e zondag van de herfst om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

 

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 42 vers 1 en 3.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 281 ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’ couplet 1, 3 en 5.

Verootmoedigingsgebed.

Genadeverkondiging.

Lied 281 couplet 6, 7 en 8.

Leefregels.

Psalm 78 vers 1 en 2

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Schriftlezing: Rechters 15,9-20 (lector).

Antwoordpsalm: 106 vers 1, 2 en 21.

Verkondiging: ‘Idealist of passivist?’ n.a.v. Rechters 15 vers 13b-15.

Lied 756 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’ couplet 1, 2, 3 en 6.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven door de diaken van dienst

De inzameling van de gaven.

Bericht van overlijden.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: Psalm 145 vers 2 en 3.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431c).