famBak

 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag gemeentevergadering 12 december 2022
 3. Kerkrentmeesters
  • Afhandelng van de stormschade Patmoskerk
  • Jaarrekening 2022
 4. Diaconie
  • Jaarrekening 2022
  • Jaarverslag 2022
 5. Zendings- en Evangelisatiecommissie
  • Financieel overzicht 2022  
 6. Beleidsplan 2023-2027 - uiitvoering
  • Gebouwen
  • Middengeneratie
  • Overig 
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

 

NB
De stukken voor de vergadering zullen vanwege de omvang NIET via het kerkblad worden verspreid.
De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 14 mei (Patmoskerk) en 21 mei (Patmoskerk).
De stukken zijn ook digitaal beschikbaar via bovenstaande agenda