famBak

 

De 13e zondag van de zomer om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente te Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 77 vers 3 en 4.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Bemoediging en groet.

Lied 906 ‘God is tegenwoordig’ couplet 2 en 3

Regels ten leven.

Lied 906 couplet 6.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Exodus 3,11-22.

Halleluja-lied: 967 ‘Zonne der gerechtigheid’ couplet 5 en 6.

Verkondiging: ‘Medicijn tegen wantrouwen’ n.a.v. Exodus 3 vers 12.

Lied 792 ‘Kom, God, en schrijf uw eigen naam’ couplet 2 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Inzamelen van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 704 ‘Dank, dank nu allen God’ couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).