famBak

 

Voorganger ds. A.Christ uit Katwijk

Welkom

 Lied                                        906 vers 5-6-7

Stil gebed

Votum en groet

Lied                                        145 vers 1-2

Kindermoment

Lied                                        348 vers 1

Wet des Heeren

Lied                                        143 vers 8-9-10

Gebed om de opening van het Woord en verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing 1                       Psalm 87

Lied                                        87 vers 1-2-3-4

Schriftlezing 2                       Handelingen 8 : 26-40

 Lied                                        345 vers 1-2

Verkondiging                       

Lied                                        68 vers 6-7

Dankgebed en voorbede

Inzameling der gaven

Lied                                        675 vers 1-2

Zegen

Lied                                        431B