Dinsdag 7 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Daniëlle Springer.

Organist: Dirk Kes.

 Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers:                                            Heer, open mijn lippen

Mijn mond zal zingen van Uw eer

God, kom mij te hulp

Heer, haast U mij te helpen. Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 85.

O. T. lezing: Psalm 85.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195).                    Ere zij de Vader en de Zoon

en de heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 14: 15-31.

Liturg draagt voor en bidt:                         Geef ons genadig, goede God

(tekst Lied 414)                                          dat wij nu gaan in vrede

Geen ander is aan onze zij

een licht, een schild, een God als Gij

Ga met ons op onze wegen.

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Verleih uns Frieden gnädiglich’ (Lied 414).

Moment van verstilling.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

NotatieHeerOnzeGod

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede:                                               Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

                                                                Amen.

Orgelspel.

Zondag 5 april 2020

Onderstaande QR-codes zijn GEEN iDeal QR-codes.

U kunt de QR-code scannen met uw mobiele telefoon, waarna u kunt kiezen of u:

  1. naar de Kerkgeld-app wilt (indien u die op uw mobiele telefoon heeft geïnstalleerd) OF
  2. naar de website wilt

U kunt ook kiezen voor de links die onder de collectedoelen staan (linker is voor de Diaconie en rechter is voor onze Kerk)

Eerste collecte voor de Diaconie  Tweede collecte voor onze Kerk
   
 Of via deze link voor de Diaconie  Of via deze link voor onze Kerk

Zondag 12 april 2020 - Eerste Paasdag

Vandaag hebben we twee collectedoelen: Diaconie en Kerk.

Via onderstaande QR-code en/of link kunt u uw collectebijdrage geven, welke u anders tijdens de kerkdienst in de collectezakken zou doen.

De opbrengst van de collecte zal 50/50 verdeeld worden tussen de Diaconie en de Kerk.

Maandag 6 april 2020 om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken.

Liturg: Jannie Visser-de Groot.

Organist: Sebastian van der Pluijm.
Download-printversie

Orgelspel.

Luiden van de klok.

Openingsvers:             Heer, open mijn lippen

                                    Mijn mond zal zingen van Uw eer

                                   God, kom mij te hulp

                                   Heer, haast U mij te helpen.

                                   Amen.

Orgel: muzikale inleiding op Psalm 84.

O. T. lezing: Psalm 84.

Orgel: Gloria Patri (Lied 195):            Ere zij de Vader en de Zoon

                                                           en de heilige Geest,

                                                           als in den beginne, nu en immer

                                                            en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Inleiding en Evangelielezing: Johannes 14: 1-14.

Liturg draagt voor en bidt:                 O onze Vader, trouwe Heer,

(Tekst Lied 48 couplet 1 en 7)           zie uit Uw hemel op ons neer

                                                          Breng ons als broeders en zusters bij elkaar,

maak onze arme woorden waar

Laat wat wij spreken met de mond,

opwellen uit des harten grond

Leid ons niet in verzoeking Heer,

wees ons een sterke tegenweer

ter linker en ter rechterhand,

wij houden in Uw hoede stand

Al woedt de boze onverpoosd,

omdat uw Geest ons hart vertroost.

Amen.

Orgel: koraalvoorspel ‘Vater unser in Himmelreich’ (Lied 48 uit LvdK).

Moment van verstilling.

Gebeden: Iedere gebedsintentie wordt zingend afgesloten met Lied 367E:

Orgel: inleiding en koraal ‘O wir armen Sünder’ (Lied 175 uit LvdK).

Zegenbede:                                      Moge de Heer ons zegenen en bewaren.

Amen.

Orgelspel.

 

Alles is anders dan anders. Dat biedt mogelijkheden om het ook echt anders te doen. Er zijn evengoed valkuilen. Alles anders maakt namelijk ook onzeker, en dat kan je behoorlijk bezighouden. Wat is er nog gewoon zoals het altijd was? Hoe houden we een beetje structuur het leven? Op welke manier de tijden ons ook parten spelen één ding is zeker. We zijn ondertussen wel op weg naar Pasen. Hoeveel schaduw er ook over onze levensweg valt er komt een moment waarop het licht van het leven in Jezus Christus weer opgaat. Om het leven weer een beetje in de vingers te krijgen willen we in de week op weg naar het licht van de Opstanding elke avond bij elkaar komen in de Grote Kerk. Die plek waar al generaties lang de hoop van mensen door Christus levend wordt gehouden. Helaas kunnen we dat niet fysiek mogelijk maken maar gelukkig wel digitaal, via beeld en geluid.

Vespers2020 1a

Kort even iets over de opzet van de liturgie van de vespers. We lezen uit het evangelie van Johannes parallel aan een lezing uit de Psalmen. Omdat we niet fysiek bij elkaar komen zal elke avond een muzikale bewerking van een lied worden uitgevoerd, voorafgegaan door de voordracht van de liedtekst. Op die manier raken muziek en geloofsinhoud met elkaar verbonden en kunnen lied en muziek tot leven komen. We beginnen elk avondgebed om 20.00 uur.

Programma vespers Stille Week

Maandag 6 april 2020.                      Psalm 84 en Johannes 14 vers 1-14; kerkTV  Liturgie

Dinsdag 7 april 2020.                        Psalm 85 en Johannes 14 vers 15-31; kerkTV  Liturgie

Woensdag 8 april 2020.                    Psalm 63 en Johannes 15 vers 1-17; kerkTV  Liturgie

Witte Donderdag 9 april 2020.          Psalm 72 en Johannes 13 vers 1-20; kerkTV  Liturgie

Goede Vrijdag 10 april 2020.            Psalm 22 en Johannes 19 vers 17-30; kerkTV  Liturgie

Stille Zaterdag 11 april 2020.            Psalm 23 en Johannes 19 vers 31-42. kerkTV  Liturgie

Wie thuis met ons de vespers wil meevieren kan hier de liturgieën downloaden.

Liturgie zondag 5 april 2020  Download-printversie kilk hier

Zondag Palmarum ‘Palmzondag’, de 6e van de 40 dagen, om 10.00 uur livestream uitgezonden vanuit de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Intrede

Muziek: Psalm 24.

Bemoediging en groet.

Muziek: Psalm 118 vers 9.

Gebed van verootmoediging.

Genadeverkondiging.

Leefregels.

Muziek: Lied 835 ‘Jezus, ga ons voor’.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Sefanja 3,14-20 (lector).

Evangelielezing: Johannes 12,12-24 (voorganger).

Muziek: Lied 556 ‘Alles wat over ons geschreven is’, couplet 3, 4 en 5.

Verkondiging: ‘Een nieuwe vorm van tegenwoordigheid’.

Meditatief orgelspel n.a.v. Lied 440 ‘Ga, stillen in den lande’.

Gebeden en gaven

Oproep tot de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Zegen.

Muziek.

 

 

 

 

 

Wegens technische problemen was het geluid van de 'online kerkdienst met beeld en geluid' via deze pagina niet goed te horen (echo).

Daarom zenden we nu alleen nog het geluid uit. Dit is te horen via deze link.

Maatregelen in verband met het coronavirus

Donderdag 12 maart jongstleden, kwam de overheid met een groot aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Het moderamen (dagelijks bestuur) van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken overlegde wat dit voor onze gemeente betekent en heeft ervoor gekozen om:

alle kerkdiensten tot 1 april 2020 niet door te laten gaan.

Inmiddels is besloten om ook de clubs en zondagsschool per direct niet meer door te laten gaan.

Andere kerkelijke bijeenkomsten, met een kleiner aantal deelnemers, kunnen vooralsnog plaatsvinden zoals, kringen en catechese, evenals de wijkavonden. Neem daarbij het volgende advies in acht:

Kom als uw conditie dat toelaat en volg daarbij de richtlijnen van het RIVM: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Dit geldt ook voor kwetsbare personen zoals ouderen en mensen met verminderde weerstand;

Dit advies zullen wij ook in ogenschouw nemen bij het pastoraal bezoeken van kwetsbare zieken en ouderen.

De situatie kan met de dag veranderen. We baseren ons op de adviezen van de overheid, het RIVM en de Protestantse Kerk in Nederland. Volg de berichtgeving via www.protestantsmarken.nl of www.markernieuws.com en sociale media zoals Facebook.

Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Marken

Cees Visser

Voorzitter

Op 22 september a.s. organiseert de ZEC de “Johnny Cash Popdienst” in de Grote Kerk met live ondersteuning van de band “Men in Black”.

In deze dienst gaan wij op reis over de bumpy gospelroad aan de hand van muziek en songteksten van countryzanger Johnny Cash. Dominee Cornelis Visser uit Westzaan neemt de bezoekers (veilig) mee op muzikale reis door het bewogen leven van de legendarische Amerikaanse country-legende.

In deze popdienst staat muziek centraal die mensen kennen van de radio, maar waarvan de teksten hen keer op keer verrassen wanneer deze in kerkelijke context worden gebruikt.

Het thema is ‘De Verloren Zoon’ geïnspireerd op de biografie over het leven van Johnny Cash waarin hij vertelt hoe het geloof hem heeft gered uit de ellende van drugs- en alcoholverslaving.

Datum:            zondag 22 september 2019

Tijd:                16.00 uur

Locatie:          Grote kerk, Kerkbuurt, Marken

In het voorprogramma, dat begint om 15.45 uur, zingen The Men in Black een aantal gevangenisliederen.

Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd om koffie/thee te drinken in de kerk.

Zendings- en Evangelisatie Commissie