1e zondag van de herfst, bevestiging van ouderling met bepaalde opdracht, om 10.00 uur, in de Patmoskerk. Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 100 vers 1 en 4.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 273 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’, couplet 1 en 2.

Gebed om de verlichting van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

Lied voor de kinderen: Lied 805 ‘Abraham’ couplet 2.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 14,17-24 (lector).

Psalm 134 vers 1 en 3.

Lezingen uit het Nieuwe Testament: Johannes 6,32-35 en 15,5-12 (voorganger).

Lied 807 ‘Een mens te zijn op aarde’ couplet 1. 5 en 6.

Verkondiging: ‘Zegenen en gezegend worden’.

Lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’, couplet 1 en 4.

Bevestiging ouderling

Bevestiging nieuwe ambtsdrager.

Opdracht en gelofte.

Gebeden en bevestiging.

Lied 360 ‘Kom Schepper, Geest daal tot ons neer’, couplet 1 t/m 6.

Bevestigingsgebed.

Voorbede voor ambtsdragers.

Loflied: Lied 868 ‘Lof zij de Heer’, couplet 1 en 2.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’, couplet 1 en 2.

Zegen.