De 1e zondag na Trinitatis, om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1, 6 en 7.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Psalm 48 vers 3 en 4.

Klein Gloria (Lied 195).

Leefregels.

Lied 313 ‘Een rijke schat van wijsheid’, couplet 1 en 5.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Moment voor de kinderen.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 18,16-33 (lector).

Antwoordpsalm: 65 vers 2 en 3.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 18,1-8 (lector).

Halleluja-lied: 687 ‘Wij leven van de wind’ couplet 1 en 3.

Verkondiging: ‘Sterke onderhandelingspositie’ n.a.v. Genesis 18 vers 25.

Lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’, couplet 1 en 3.

Gebeden en gaven

Toelichting op de gaven door de diaken van dienst.

Dankzegging en voorbede.

Zending en zegen

Slotlied: Lied 864 ‘Laat ons de Heer lofzingen’, couplet 1, 2 en 5.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).