famBak

 

Liturgie zondag 20 november 2022

De 10e zondag van de herfst ‘Eeuwigheidszondag’om 10.00 uur in de Grote Kerk met herdenking van de overledenen.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Het luiden van de klok.

Intrede

Intochtspsalm: 33 vers 2.

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Geloofsbelijdenis: Lied 479 ‘Heer, U bent mijn leven’ couplet 1 en 2 (Hemelhoog).

Bericht van overlijden.

Psalm 23c vers 1 en 5.

Herdenking van de overledenen.

Moment van stilte (staande).

Psalm 90 vers 1 en 8.

Gebed om het licht van de heilige Geest.

Lied voor de kinderen: 348 ‘Heer van uw Kerk’ couplet 1.

De heilige Schrift

Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60,1-11 en 17-22 (lector).

Antwoordpsalm: 68 vers 9 en 11.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Openbaring 7,9-17 (voorganger).

Halleluja-lied: 726 ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’ couplet 1 en 6.

Verkondiging: ‘Lichttherapie’ n.a.v. Jesaja 60 vers 19-20.

Lied 751 ‘De Heer verschijnt te middernacht’ couplet 1, 4 en 5.

Gebeden en gaven

Toelichting op de doelen van de gaven.

De inzameling van de gaven.

Dankzegging, voorbede en Onze Vader.

Zending en zegen

Slotlied: 755 ‘Toch overwint eens de genade’ couplet 1 en 2.

Zegen met gezongen Amen (Lied 431b).