De 2e zondag na Trinitatis om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Psalm 46 vers 1.

De 1e zondag na Trinitatis, om 10.00 uur in de Grote Kerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed.

Luiden van de klok.

Intrede

Lied 206 ‘De zon gaat op in gouden schijn’ couplet 1, 6 en 7.

Zondag Trinitatis ‘Drie-eenheid’, om 10.00 uur in de Patmoskerk.

Protestantse Gemeente Marken.

Opgang

Consistoriegebed en luiden van de klok.

Intrede

Intredepsalm: 8 vers 1, 3, 4 en 6.

Stil gebed.

Bemoediging en groet.

Lied 208 ‘Nu wordt het licht, de dag breekt aan’, couplet 1

10.00 uur in de Grote Kerk van de Protestantse Gemeente Marken.

Intochtslied.                           Psalm 108 : 1

Welkom en Mededelingen (door ouderling van dienst)

Stil gebed - Votum - Groet