Moderamen:
Ds. H.Z. Klink (Predikant)
K.C. Zondervan (voorzitter)
M.J. van Altena (voorzitter kerkrentmeesters)
P. Boes (voorzitter Diaconie)
A. Sterkenburg - Kes (Scriba)

Ouderlingen:

A. Kes (Scriba)C.Roos
K.C. Zondervan (wijk 2)
A. Commandeur - Kroes (wijk 3)
M. Zeeman - Appel (wijk 4)
J. Kes - Appel (wijk 5)

Jeugdouderling:
G.A. Teerhuis - Kaars

Ouderlingen met bepaalde opdracht:
J. Visser - de Groot (Senioren pastoraat 80+)
N. van Altena - Boneveld (Senioren pastoraat 80+)
C.J. Visser (Beleidsplan)

Diaconie: 
P. Boes (voorzitter + lid Moderamen)
P. de Groot (1e secretaris + KerkTV)
E. Visser (collecte-info kerkblad + Kaartenacties)
N. Teerhuis - Zeeman (2e secretaris)
E.T. Springer (1e penningmeester + zendingscommissie)
A. Commandeur - van Riel (postverwerking + contactpersoon SWOM en Zorg/Welzijn)
T. Boes - Boes (coƶrdinatie Avondmaal + kraambezoeken)

Ouderling-Kerkrentmeesters:
M.J. van Altena (voorzitter)
J. Uidam (secretaris)
M.J. van Altena (2e voorzitter + 2e Scriba + verhuur gebouwen)
P. Kaars (preek regelaar + beheerder volkstuinen)
(onderhoud gebouwen)
J.C. de Wit 
J. Teerhuis

Geen Kerkenraad, maar wel Kerkrentmeester:
J.S. Roos (ledenadministratie / bijdrageadministratie)
E. Commandeur (penningmeester / bijdrageadministratie)
F. Visser (Collectemunten)