famBak

 

 

Moderamen  

-     H.Z. Klink

-     C. Roos

-     P. Boes

-     A. Commandeur-Van Riel

-     K.C. Zondervan

-   Predikant + 2e voorzitter kerkenraad

-   Voorzitter kerkenraad

-   Voorzitter College van Diakenen

-   Scriba

-   Voorzitter College van Kerkrentmeesters

Wijkouderlingen  

-     C. Roos

-     M. Zeeman-Appel

-     J. Kes-Appel

-     Wijk 1 + (vacant) wijk 3 deel A

-     Wijk 4

-     Wijk 5 + (vacant) wijk 2 + wijk 3 deel B + 2e scriba

Ouderlingen met bepaalde opdracht  

-     P. Boes

-     J. Visser-de Groot

-     E. Vermeer

-     J. Uithuisje-Schouten

-   Seniorenpastoraat, 80+    Wijk A

-   Seniorenpastoraat, 80+    Wijk B

-   Seniorenpastoraat, 80+    Wijk C

-   Seniorenpastoraat, 80+    Wijk D

Jeugdouderling  

-     G.A. Teerhuis-Kaars

-     H. Korstman-van Diepen

-   Jeugdwerk

-   Jeugdwerk

Preekvoorziening  

-    C. Visser

 
College van Diakenen  

-     P. Boes

-     P. de Groot

-     E. Visser

-     N. Teerhuis-Zeeman

-     E.T. Springer

-     A. Commandeur-van Riel

-     T. Boes-Boes

-   Voorzitter + lid moderamen

-   1e secretaris + KerkTV

-   Collecte info kerkblad + kaartenacties

-   2e secretaris / 2e voorzitter + postverwerking

-   Penningmeester + afgevaardigde naar zendingscommissie

-   2e penningmeester + lid moderamen + collecte

-   Coƶrdinatie Avondmaal + kraambezoeken + afgevaardigde naar SWOM en Zorg/Welzijn,

College van Kerkrentmeesters  

-     K.C. Zondervan (ouderling-KRM)

-     W. Maas (ouderling-KRM)

-     J. Uidam (ouderling-KRM)

-     J. Teerhuis (ouderling-KRM)

-     J.C. de Wit (ouderling-KRM)

-     H.P. Zondervan (KRM)

-     J.S. Roos (KRM)

-     F. Visser (KRM)

-   Voorzitter + lid moderamen

-   Beheer volkstuinen

-   Secretaris / onderhoud gebouwen

-   Verhuur gebouwen + 2e voorzitter

-   1e penningmeester

-   2e penningmeester

-   Ledenadministratie / 2e secretaris / onderhoud gebouwen

-   Collecte/distributie collectemunten