famBak

 

Oud en nieuwjaar. Afgelopen zondag was de laatste zondag van de kerkelijke kalender. Het nieuwe jaar begint met Advent. Zo noemen we die periode in de kerk. We leven naar het feest van Kerst toe. Dan vieren we dat Jezus Christus geboren werd in Bethlehem. De vier weken van Advent - zoals dat zo mooi heet - zijn tijden waarin we zoeken naar momenten van stilte en rust zodat we ons kunnen bezinnen op datgene wat echt belangrijk is. Daarom komen we als christelijke gemeente bij elkaar, in deze weken.

monastery

De tijden waarin wij leven zijn vluchtig en luidruchtig. Vanalles vraagt of schreeuwt om onze aandacht. De grote christelijke feesten, zoals Kerst, brengen structuur aan in het jachtige bestaan. Ze breken als het ware in en sturen je, als je dat wilt. Mooi is dat. Zo helpen deze feesten je een beetje rust te vinden. Bijvoorbeeld door op zondagavond bij elkaar te komen deze Adventsperiode. Iedereen die maar wil is van harte welkom. We beginnen om 17.00 uur in onze prachtige Grote Kerk op de Kerkbuurt, of zoals men vroeger op Marken zei: op de Monnikenwerf.


Programma vespers Advent 2019

Het programma voor de vespers (avondgebeden, afkomstig uit het Middeleeuwse kloosterleven) ziet er dit jaar als volgt uit:

1e zondag van de Advent, 'Ad te Domine levavi' ('Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op'. Ps. 25 vers 1), 1 december 2019 om 17.00 uur;

2e zondag van de Advent, 'Populus Sion' ('Gij volk van Sion'. Jesaja 30 vers 19 vv), 8 december 2019 om 17.00 uur;

3e zondag van de Advent, 'Gaudete', ('Verblijdt u in de Heer'. Filippenzen 4 vers 4 vv), 15 december 2019 om 17.00 uur;

4e zondag van de Advent, 'Rorate coeli', ('Dauwt, hemelen'. Jesaja 45 vers 8a), 22 december 2019 is er GEEN vesperdienst in verband met de volle concertagenda's.

Voor wie het interessant vindt: elke zondag heeft sinds eeuwen her een eigen naam gekregen. Deze namen zijn hierboven cursief aangegeven en ontleent aan de beginregels van de Antifoon (de beurtzang) van die zondag in de Latijnse vertaling van de bijbel.